ZŠ a MŠ Štěpánkovice
Zahradní 10

Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice
příspěvková organizace
Zahradní 10, 747 28 Štěpánkovice

Email: info@zsstepankovice.cz


Projekt "Škola jinak"

Na poslední školní den kalendářního roku se naše děti vždy velmi těší.

Jdou do školy s lehkou myslí a v aktovce mají pouze cukroví, které jim nabalila maminka, různé dobroty a hlavně pečlivě zabalený dáreček pro kamaráda ze třídy. Bude přece vánoční besídka!

Rozdávání dárků, povídání u stromečku, soutěživé hry připravené spolužáky, ve vyšších ročnících dokonce hudba a tanec.

První dvě hodiny totiž probíhalo na vyšším stupni tzv. „projektové vyučování“, což je novinka, kterou se snaží naše škola zavést v rámci nového školského vzdělávacího programu.

Cílem tohoto projektu je zvýšit zájem žáků o vyučování tak, aby oni sami byli tvůrci vzdělávání, aby vědomosti a znalosti přijímali aktivně.

A jak taková „škola jinak“ vypadala? Jednalo se o netradiční vyučování formou seminářů, do nichž se žáci přihlásili na základě svého rozhodnutí a podle zájmu o příslušné, jednotlivými učiteli předem zadané téma.  Tak se tedy stalo, že se u daného vyučujícího sešlo asi 15 žáků z různých ročníků vyššího stupně.

Ten, kdo by se právě v osudný pátek v době od 8 do 10 hodin procházel naší školou a nahlížel do učeben, spatřil by skupinky žáků spolu s učitelem, jak jsou zabráni do velmi zajímavých činností.

V přírodopisné pracovně se pitvá vánoční kapr, v učebně chemie se „kouzlí“ a provádějí zajímavé pokusy, stejně jako v dílnách, kde je na pořadu dne fyzika.

Jinde si můžete lámat hlavu nad hlavolamy z češtiny a hned vedle probíhá zajímavá matematika a zkoumá se zde vaše paměť.

Zbývající čtyři skupinky se zaměřily na tolik očekávané Vánoce.  Jedni si vyprávěli o vánočních zvycích v různých končinách světa a na závěr připravili malou scénku, kterou předváděli dětem z nižšího stupně, stejně jako děvčata, která se blíže seznámila s vánočními  obyčeji na Hlučínsku, vyráběla „ščastka“, převlékla se za pastýře, anděly a šla popřát učitelům a žákům.

Nechyběla ani svatá rodina s živým, čtyřměsíčním „Ježíškem“( nebojte se, jeho maminka byla u toho a on sám spočíval v náruči své sestry ). Další skupina se dozvěděla o zvyku zdobit vánoční stromeček a své znalosti si také v praxi vyzkoušela.

Děvčata z poslední skupiny si povídala o vánočním menu a výsledkem jejich snažení byla krásně připravená štědrovečerní tabule, kterou jsme mohli všichni obdivovat ve školní jídelně.

Dvě hodiny „projektového vyučování“ skončily.  Byly náročné jak na přípravu programu a pomůcek, tak tím, že se ve třídě setkali žáci různého věku, kteří se museli spolu domluvit.

Je nutné přiznat, že v tomto směru jsme my, učitelé vyššího stupně, vstupovali na zcela neznámou půdu ( na nižším stupni projektový den na téma „Zdraví“ již proběhl ) a jistě mnozí z nás měli obavy, jak vše dopadne. Byly ovšem zbytečné! Se ctí jsme obstáli v jednom z mnoha úkolů, které nás ještě čekají na cestě, na jejímž konci by měla být nová podoba systému vzdělávání.Copyright 2018 | ZŠ a MŠ Štěpánkovice | Created by FajnyWEB.cz