ZŠ a MŠ Štěpánkovice
Zahradní 10

Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice
příspěvková organizace
Zahradní 10, 747 28 Štěpánkovice

Email: info@zsstepankovice.cz


Projekt "Jsme kamarádi"

Jsme kamarádi
V pátek 18. 11. 2011 proběhl v naší škole v rámci Etické výchovy projekt „Jsme kamarádi“. Jedná se o krátkodobý projekt, který má dlouhodobý přesah a je možné na něj navazovat až do konce školního roku v jednotlivých předmětech, při práci s žáky 1.stupně ZŠ i s dětmi v MŠ.
Projekt jsme připravili pro děti 1.-5.r. ZŠ a pro předškolní oddělení MŠ (Berušky a Kuřátka). Děti byly rozděleny do 12 smíšených skupin zahrnujících všechny zúčastněné věkové kategorie.
Jednotliví učitelé  NS a MŠ rozpracovali téma „ Jsme kamarádi“ do čtyř tematických okruhů:
-          Základní komunikační dovednosti
-          Pozitivní hodnocení sebe a druhých
-          Tvořivost a základy spolupráce
-          Základy asertivního chování
Učitelé volili různorodé formy a metody práce, tak, aby umožnili dětem :
•    osvojit si základní dovednost komunikace, základní úkony společenského chování
•    nalézt ve školní situaci pozitivní postoj k sobě samému i navzájem k druhým a učit se vzájemné důvěře
•    učit se pozitivnímu hodnocení druhých
•    učit se tvořivému řešení každodenních situací v mezilidských vztazích
•    iniciativně vstupovat do vztahů s vrstevníky, rozlišovat jejich nabídky k aktivitě a asertivně reagovat na nevhodné nabídky
Projekt by měl dětem pomoci uvědomit si, že pro společnou práci je důležitá spolupráce, přátelství, pomoc a vzájemná úcta.


Copyright 2020 | ZŠ a MŠ Štěpánkovice | Created by FajnyWEB.cz