ZŠ a MŠ Štěpánkovice
Zahradní 10

Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice
příspěvková organizace
Zahradní 10, 747 28 Štěpánkovice

Email: info@zsstepankovice.cz


Projekt - Interaktivní škola

Logo projektu Interaktivní škola

Grantový projekt - „Interaktivní škola“

Jedním z hlavních cílů naší školy je zvyšování úrovně vzdělávání dětí a žáků, a to mimo jiné také prostřednictvím moderních interaktivních metod výuky za využití ICT technologií. S potěšením jsme tudíž obdrželi vyrozumění o výsledku výběrového procesu, kdy Moravskoslezský kraj rozhodl o finanční podpoře našeho projektu Interaktivní škola – CZ.1.07/1.1.24/02.0017 z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Finanční podpora z veřejných prostředků na výše uvedený grantový projekt je 983 144,01 Kč.

Cílem projektu je pokračovat v zavádění takových metod ve výuce, které umožní aktivní zapojení žáků s názornou audiovizuální prezentací probírané látky. Navazujeme tak na dlouhodobý proces ve vzdělávání učitelů, vybavování školy moderní technikou a přípravy  digitálních učebních materiálů.

Obsahem projektu je vytvoření pomůcek a metod výuky, které budou aplikovány v předmětech – Český jazyk, Matematika, Anglický jazyk, Prvouka, Přírodověda, Dějepis, Informatika, Dopravní výchova a Výchova ke zdraví. Další, neméně důležitou, částí bude rozšíření počtu interaktivních tabulí.

Jsem přesvědčen, že tato aktivita přispěje k zefektivnění a zkvalitnění výuky v naší škole.

 

PavlásekCopyright 2018 | ZŠ a MŠ Štěpánkovice | Created by FajnyWEB.cz