ZŠ a MŠ Štěpánkovice
Zahradní 10

Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice
příspěvková organizace
Zahradní 10, 747 28 Štěpánkovice

Email: info@zsstepankovice.cz


Přátelství bez hranic

 

 

 

v     Projekt : „Přátelství bez hranic.”

v     Termín konání :  školní rok 2006/2007

v     Hlavní organizátor :

  • ZŠ a MŠ Štěpánkovice (Česká republika)
  • ZŠ Kietrz – Nasiedle (Polsko)

v     Projekt spolufinancován  z prostředků EU – INTERREG III A

v     Účastníci :

  • Žáci  a pedagogové Základní školy ve Štěpánkovicích
  • Žáci a pedagogové Základní školy Kietrz – Nasiedle (Polsko)

v     Aktivity :

  • Maškarní ples
  • Škola v přírodě pro žáky 2. ročníků
  • Mezinárodní den dětí
  • Setkání pedagogů
  • Malý olympionik

Den Dětí

 

Navzdory nepřízni počasí se nám podařilo uskutečnit další ročník oslav Dne dětí na naší základní škole. V atriu školy se sešli žáci nižšího a vyššího stupně ZŠ Štěpánkovice, rodiče dětí a spoluorganizátory se stali členové rodičovského sdružení.

Přesně ve 14:30 jako zázrakem přestalo pršet a začalo vystoupení žáků. Cestování Českou republikou zahájili žáci vyššího stupně průvodem známých a slavných osobností dějin a kultury. Postupně jsme viděli Praotce Čecha, dva věrozvěsty Cyrila a Metoděje, kníže Václava, císaře a krále Karla IV., učitele národů Jana Ámose Komenského, významné osobnosti kultury, Karla Jaromíra Erbena, Josefa Kajetána Tyla, Boženu Němcovou a známé politické osobnosti. Program pokračoval výpravou 6.A na hrad Karlštejn a také jsme nakoukli do minulosti naší obce s třídou 7.B. Prvňáci předvedli, že doma je doma a druhá třída ukázala sílu autznačky Tatra. Také jsme viděli známé české sportovce, čtvrťáci hráli hokej, sedmáci hráli fotbal ala Nedvěd a spol. a 4.B fandila Katce Neumannové, jak uhání sněhovou stopou k dalšímu vítězství. Pátá třída nám předvedla, že Češi milují nejen pivo, ale i sýr a vyvrcholením celého Dětského dne byla jako vždy v minulosti velkolepá spartakiáda v podání dívek vyššího stupně. Příjemným zpestřením a pohlazením pro oko diváka byl pohybový koncert mažoretek a dívek se spřátelené školy v Nasiedlu v Polsku. Návštěva žáků a pedagogů z polské školy Nasiedle byla v rámci projektu Přátelství bez hranic, který je spolufinancován Evropskou Unií v rámci programuInterreg IIIA. Celý program provázely soutěže pro děti, jako střelba ze vzduchovky, házení kruhem, minigolf, zábava na kolotoči a skákacím hradu.

Malý olympionik

Setkání dětí ZŠ Štěpánkovice a  Zespolu Základní a Mateřské Školy v Nasiedlu doprovázela po celou dobu dobrá nálada a přátelství. České děti byly ubytovány ve třídách ZŠ Nasiedle. Celé odpoledne prvního dne pobytu probíhaly skvěle připravené soutěže v různých disciplínách, každý z účastníků měl možnost změřit své síly se spolužáky. Na výběr měli např. ze skládání puzzlí, házení míčkem, jízdě na koloběžce, hodem šipkou, skokem přes švihadlo a z mnoha dalších soutěží. Závěrem olympiády bylo vyhlášení vítězů, předání cen a drobných upomínkových předmětů. Skvělý den byl ukončen společnou diskotékou v prostorách školy. Druhý den měly možnost děti z ČR navštívit Ratiboř a jeho památky Arboretum Moravské Brány, zoo, pěkné ratibořské náměstí a Muzeum Ratibořského kraje. Nejvíce děti zaujala mumie v muzeu pocházející z Egypta. Děti se unavené a plné nových a skvělých zážitků vrátily v pořádku domů.


Večernířek navštívil Štěpánkovice

Maškarní ples ve štěpánkovické škole,   v  neděli  26. 2.,  se nesl v duchu Večerníčkových pohádek a napovídala tomu nejen bohatá výzdoba, ale i náplň soutěží. Mohli jste se setkat s Patem a Matem, Křemílkem a Vochomůrkou, Maxipsem Fíkem, včelkou Májou či Machem a Šebestovou. V maskách přijeli také přátelé z Polska v rámci projektu „Přátelství bez hranic“. Trio moderátorů provázelo celým odpolednem ve dvou jazycích – česky a polsky. Žáci obou škol spolu soutěžili a nezasvěcený by nepoznal, že se jedná o děti dvou zemí, které se vidí poprvé. 
Nechyběla ani divácká soutěž v hádání pohádek a samozřejmě tanec. Ceny rozvážel Večerníček na kolečkových bruslích. Každý pořádný ples má tombolu, takže nechyběla ani zde a děti si mohly vybrat ze dvou set cen. 
Vyvrcholením celého odpoledne bylo česko-polské utkání ve vybíjené, kterému fandily nejen děti, ale i jejich rodiče.
Maškarní plesy ve Štěpánkovicích mají dlouhodobou tradici a jsou oblíbené u dětí i dospělých. Letošní se však poprvé konal s mezinárodní účastí.

Setkání pedagogů v Nasiedlu

Dne 19. – 20. 5. 2006 se konalo setkání pedagogů ZŠ Nasiedle, ZŠ Štěpánkovice, představitelů obcí a představitelů euroregionu Silesia na základní škole v Nasiedlu. Na programu bylo dohodnutí podrobností týkajících se dalších společných akcí, společné posezení pedagogů u táboráku a poznání památek Glubczyc. Viděli jsme gotický kostel, hradby, ruiny radnice, restaurované činžovní domya Školní Muzeum Glubczyského kraje.
Setkání bylo doprovázeno dobrou náladou, příjemnou atmosférou a upevnilo navázané vztahy mezi spřátelenými školami.

Škola v přírodě
V rámci projektu Přátelství bez hranic uspořádala Základní škola ve Štěpánkovicích pro 21 dětí 2. ročníku své školy a 10 polských školáků z Nasiedla týden školy v přírodě. Akce se uskutečnila 3. - 7. 4. 2006 v rekreačním zařízení Bílá holubice v Mokřinkách  u Vítkova. Jednotlivé pokoje, ve kterých byly děti ubytovány, nesly pohádková jména - U krtečka, U včelky Máji, U Bolka a Lolka, U Pata a Mata, U Reksia. Vyučování probíhalo v českém i polském jazyce 4h denně a to díky Mgr. E. Stoczkové, která je původem Polka, ale již 17 let bydlí v České republice. Pomáhala jí Mgr. K. Fialová a polské kolegyně  Mgr.Anna Kaczmar a Dorota Sidor.

Výuku tvořily tématické okruhy:

1.     den byl seznamovací, kdy se děti vzájemně představily a dověděly se, co je v následujících dnech čeká

2.     den nesl název V pohádce

3.     tento den se probírala Česká republika

4.     tento den se děti seznámily s životem v Polsku

5.     v tento den proběhla návštěva Hradce nad Moravicí s prohlídkou zámku

Veškerá komunikace včetně básniček, říkanek, her i organizačních pokynů probíhala dvojjazyčně. Odpoledne byla vyplněna vycházkami, hrami a malou olympiádou. Večery pak zpestřilo sledování Večerníčků, skotačení na minidiskotékách a Carusošou. V odpoledním klidu si děti malovaly obrázkový deník, aby mohly doma vyprávět, co prožily. S nadšením se domáhaly služeb v jídelně, kde si v dlouhých modrých zástěrách uvědomovaly svoji důležitost. Také společná modrá trička s logem EU jim dělala radost. Ani nepříliš pěkné počasí jim nezkazilo náladu. Všichni odjížděli spokojeni a v batohu si vezli kromě svých věcí spoustu nezapomenutelných společných zážitků.Copyright 2018 | ZŠ a MŠ Štěpánkovice | Created by FajnyWEB.cz