ZŠ a MŠ Štěpánkovice
Zahradní 10

Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice
příspěvková organizace
Zahradní 10, 747 28 Štěpánkovice

Email: info@zsstepankovice.cz


Jarní koncert 2019

Jarní koncert

14. květen 2019

Přivítání jara na naší škole je úzce spojeno s tradičním Jarním koncertem, na kterém vystoupí děti od těch nejmenších z mateřské školy až po nejstarší žáky. Celé pololetí se  všichni pilně připravovali a pilovali svá vystoupení, aby je mohli zhlédnout rodiče, prarodiče, kamarádi  i hosté.

Koncert zahájily děti z kroužku fléten mateřské školy s paní učitelkami Pekařovou a Mušíkovou.   Děti zahrály směs lidových písní s klavírním doprovodem. Hned nato nás čekalo vystoupení pěveckého sboru Štěpánek. Poslechli jsme si  vícehlasou lidovou píseň z Hodslavic Pod našima vršíčkama, anglickou píseň I´m going up yonder a Ráj, známou skladbu Daniela Hůlky. Hudební vystoupení nám zpestřila také dvě vystoupení recitátorů. V podání Martiny Niessnerové jsme si mohli poslechnout báseň Miloše Kratochvíla Bota a tkanička a Matěj Svačina zarecitoval báseň Jiřího Žáčka Jak taškář napálil taškáře. Oba žáci se umístili na pěkných místech v recitační soutěži.

Velký zájem dětí o hudební vzdělání sledujeme také u výuky na flétnu. Paní učitelky Langrová a Smolková vedou dva kroužky a připravují děti od 1. do 5. třídy. Tyto děti vystoupily také s různými lidovými i umělými písněmi s klavírním doprovodem. Velmi oblíbené jsou rovněž melodie z pohádek a filmů, a tak v jejich podání jsme mohli slyšet písně z pohádky Zlatovláska a Princové jsou na draka.

Pomyslnou tečku Jarního koncertu udělaly děti z přípravného pěveckého sboru Sedmihlásek, který vede p.uč. Czudková. Sbor čítá kolem 20 členů a jsou to předškoláci a děti 1. a 2. třídy. Děti zazpívaly písničky pánů Svěráka a Uhlíře Motýlí hotýlek a Pizzicato, píseň Marie Kružíkové Bonbóny, Co je v lese a Pampelišky. Sólo na xylofon si zahrály Dita Drastíková a Eliška Orlová a ostatní děti doprovodily písně na rytmické hudební nástroje či zvonečky. V hudebním vzdělání děti podporujeme, vytváříme jim podnětné prostředí pro jejich rozvoj a jsme velmi rádi, že děti všechny hudební kroužky navštěvují a pečlivě se připravují. Bez této přípravy by nemohla vzniknout taková vystoupení, na která jsme náležitě pyšní a každý rok se těšíme na nové děti, které přicházejí hrát a zpívat do našich hudebních souborů.                                                                                                                         CzCopyright 2020 | ZŠ a MŠ Štěpánkovice | Created by FajnyWEB.cz