ZŠ a MŠ Štěpánkovice
Zahradní 10

Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice
příspěvková organizace
Zahradní 10, 747 28 Štěpánkovice

Email: info@zsstepankovice.cz


Organizace chodu školy od 25. 5. 2020 do konce školního roku 2019/2020

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás informovat o organizaci provozu základní školy od 25. 5. 2020 do konce školního roku 2019/2020.

 

Obsah vzdělávacích aktivit

 

1)      Prezenční výuka žáků docházejících do školy

 • vyučování nebude probíhat podle klasického rozvrhu
 • dopolední vzdělávací aktivity budou zaměřeny na probírání, opakování a procvičování učiva předmětů – JČ, M, Prv / Vl – z tohoto vzdělávání nebudou žákům zadávány domácí úkoly
 • výuka angličtiny a nepovinného předmětu náboženství bude nadále vedena distančně
 • odpolední aktivity budou zaměřeny na zájmové činnosti žáků, které vycházejí ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny

 

2)      Distanční výuka žáků nedocházejících do školy

 • distanční výuka bude nadále probíhat Školou OnLine, stejné učivo, které bude probíráno žáky docházejícími do školy, bude ve formě poznámek a výukovými zdroji předáváno žákům doma
 • výuka angličtiny a nepovinného předmětu náboženství bude jak pro žáky docházející, tak pro žáky nedocházející do školy vedena pouze distančně

 

Organizace chodu školy od 25. 5. pro žáky navštěvující budovu školy

 • žáci, kteří se přihlásili k prezenční části vzdělávacích aktivit, mají povinnost přinést 25. 5. 2020 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci virového infekčního onemocnění. Odevzdají ho při vstupudo školy učiteli. Bez tohoto prohlášení přihlášený žák nebude vpuštěn do školy. Formulář ke stažení zde: http://www.zsstepankovice.cz/_files/zsstepankovice-209ceac3cb6900cdc1c479d7f63a2437/cestne-prohlaseni-zakonni-zastupci-zaku-i.v.-a-ix.-rocniku.pdf
 • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (kašel, zvýšená teplota, ztráta chuti a čichu, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest) nesmí vstoupit do budovy školy
 • pokud žák, který již navštěvuje skupinu, bude vykazovat některé z výše uvedených příznaků, bude umístěn do samostatné místnosti, následně bude kontaktován zákonný zástupce k vyzvednutí žáka ze školy
 • žáci jednotlivých třídy budou vstupovat do budovy školy přiděleným vchodem, kterým budou také ze školy odcházet    
 • žáci se shromažďují před vchodem od 7.45 a jejich vstup do budovy je organizován pověřeným učitelem (prosíme o dodržení odstupů)
 • vstup do budovy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
 • žák odchází dle času uvedeného v dotazníku, nejdříve ve 12.00
 • při vstupu do třídy si žáci vydezinfikují ruce dezinfekcí umístěnou ve třídě
 • učitel vede evidenci o docházce žáků do školy, zákonný zástupce omlouvá nepřítomnost žáka prostřednictvím Školy OnLine
 • každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení 
 • žáci si donesou svačinu a dostatek pití (nebude zajištěn pitný režim)
 • pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor bude organizován tak, aby byly minimalizovány kontakty mezi skupinami

                                                                                                                                                                                                                          Michael PavlásekCopyright 2020 | ZŠ a MŠ Štěpánkovice | Created by FajnyWEB.cz