ZŠ a MŠ Štěpánkovice
Zahradní 10

Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice
příspěvková organizace
Zahradní 10, 747 28 Štěpánkovice

Email: info@zsstepankovice.cz


Ukliďme svět

„Ukliďme svět“ - projekt EVVO

EVVO je celosvětově uznávaný obor a znamená Environmentální vzdělávánívýchovu a osvětu, jejímž cílem je vést veřejnost, tedy i děti, k odpovědnému jednání a chování vůči přírodě, přírodním zdrojům a životnímu prostředí.

V úterý 7. 5. 2019 žáci vyššího stupně, učitelé a provozní zaměstnanci, rozděleni do 13 skupin, pomáhali přírodě a životnímu prostředí v nejbližším okolí všemi svými silami.  Ráno jsme si donesli místo školních batohů nářadí, tj. hrábě, metly, kopačky, kbelíky, a v10 hodin nastoupil každý na místo, aby uklidil svou část světa.  
Deváťáci vyrazili již v 8 hodin na Svobodu, kde během dopoledne zasadili 40 okrasných stromů, uklidili remízku v okolí hřiště a připravili prostor pro osazení lavičky.         
Ostatní pracovali jak venku v prostranství před školou, školního pozemku, hřiště a školního atria, tak vevnitř, kde prováděli úklid odborných učeben a kabinetů – chemie, fyziky, školní kuchyňky, tělocvičny.

Žáci i dospělí poctivě pracovali a možná podvědomě cítili, že je to věc záslužná a užitečná pro nás pro všechny.

Skončili jsme s pocitem dobře odvedené práce, zdálo se, že svět kolem nás začal volněji dýchat…Copyright 2019 | ZŠ a MŠ Štěpánkovice | Created by FajnyWEB.cz