Detailní informace o organizaci provozu MŠ Štěpánkovice od 25. 5. 2020

Informace o organizaci provozu MŠ Štěpánkovice od 25. 5. 2020

do konce školního roku 2019/2020

Provoz MŠ Štěpánkovice od 6,30 do 16,00 hodin. V provozu budou pouze tři třídy: Berušky, Kuřátka a Motýlci. Děti třídy Sluníček budou rozděleny dle seznamu vyvěšeného na nástěnce ve vstupní chodbě MŠ.

Příchod k mateřské škole a pohyb před MŠ:

 • provoz v jednotlivých třídách bude zahájen v 6,30 hodin a ukončen v 16,00 hodin
 • před vstupem do budovy prosím, dodržujte odstup a pravidlo zakrytí dýchacích cest
 • ve vstupní chodbě bude k dispozici desinfekce v dávkovači
 • MŠ zajistí organizaci příchodu dětí a dospělých do jednotlivých šaten tříd tak, aby nedocházelo ke shromažďování více osob v daném prostoru
 • v případě naplnění šaten budete vyzváni k posečkání před budovou MŠ
 • dospělá osoba se v prostorách MŠ pohybuje vždy v roušce, a to na nezbytně nutnou dobu

Provoz v prostorách MŠ:

 • děti v MŠ roušky nosit nemusí
 • pro pobyt venku se používá pouze areál školy a zahrady /pro jednotlivé skupiny je určen oddělený prostor/
 • častá hygiena mytí rukou s používáním jednorázových papírových utěrek

Provoz ve třídě, stravné:

 • neprodleně po přezutí a převlečení si musí každé dítě důkladně umýt ruce vodou a tekutým mýdlem
 • při stravování bude mezi dětmi zajištěn větší odstup
 • stravné lze dítěti odhlásit telefonicky pouze v pondělí do 8,00 hodin, pro následující dny vždy předchozí den do 10.00 hodin
 • neodhlášený oběd si vyzvednete od 12.00 – 12,30 hodin zazvoněním na zvonek MŠ, kde vám bude oběd vydán do vámi přinesených nosičů jídel

Při podezření na možné příznaky COVID 19:

 • nikdo nesmí do školky vstoupit s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID 19 /zvýšená tělesná teplota, kašel, akutní infekce dýchacích cest, ztráta chuti, čichu/
 • pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID19, je nutné jej umístit do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte

 

Odchod z mateřské školy:

 • zákonní zástupci, kteří budou vyzvedávat děti po 12,15 hodině budou vpuštěni do MŠ postupně /prosíme, o dodržování  odstupu/
 • v odpoledních hodinách si dítě vyzvednete po zazvonění do třídy /zvonky u vstupních dveří se symbolem třídy/, kdy vám učitelka sdělí, zda můžete vstoupit do šatny nebo počkat až ostatní odejdou

 

Co potřebuje dítě v MŠ:

 • převlečení do třídy - tepláky, kraťasy, sukýnky, pevné papuče /dítě se účastní vzdělávacích aktivit v jiném oblečení, než ve kterém přišlo ráno z domova – viz školní řád naší školy/
 • převlečení na zahradu – teplákovou soupravu, kšiltovku, kraťasy, ponožky a obuv s pevnou patou   
 • pyžamo
 • v igelitovém sáčku v šatnovém bloku dvě hygienicky čisté roušky /po použití -vyměnit!/

 

Sdělení pro rodiče:

V den nástupu dítěte do MŠ musíte odevzdat vyplněné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámením s vymezením osob s rizikovými faktory. K dispozici zde:

 
http://www.zsstepankovice.cz/_files/zsstepankovice-209ceac3cb6900cdc1c479d7f63a2437/cestne-prohlaseni-zakonni-zastupci-zaku-i.v.-a-ix.-rocniku.pdf

 Copyright 2020 | ZŠ a MŠ Štěpánkovice | Created by FajnyWEB.cz