Den rodin - jarní koncert

 

Den rodin – jarní koncert

Děti mateřské školy, které od října roku 2018 navštěvují kroužek hry na zobcovou flétnu, měly připraveno se svými učitelkami hudební vystoupení pro veřejnost a hlavně své rodiče. Společně s nimi také v budově Základní školy ve Štěpánkovicích vystoupily děti pěveckého sboru Štěpánek, přípravného pěveckého sboru Sedmihlásek a také děti z kroužku fléten základní školy. Tomuto vystoupení nejmladších dětí předcházel celoroční nácvik jednotlivých tónů a následně jednoduchých a poté i složitějších písní. Děti postupně odehrály šest známých písní za doprovodu hry na klavír. Při tomto vystoupení předvedly děti hru duo, trio, kvartet i kvintet. Při svém přednesu byly velice šikovné a odehrály vše takřka bez chybičky. Za svou píli a snahu obdržely na konci vystoupení bouřlivý potlesk jak rodičů, tak i široké veřejnosti a také malou sladkou odměnu. Jelikož jsou to děti nejmladší, zahájily jarní koncert a poté jsme si ještě společně všichni poslechly krásné písně v podání pěveckého sboru Štěpánek, známé melodie z pohádek a dětských filmů v podání hry na flétny dětí základní školy, veselé písně, které si nacvičily děti přípravného pěveckého sboru Sedmihlásek a nechyběly ani dvě krásné recitace žáků nižšího stupně Základní školy. Koncert se velice povedl, děti byly ohodnoceny bujarým potleskem a všem přítomným vykouzlil úsměv na tvářích. /MM/


Copyright 2019 | ZŠ a MŠ Štěpánkovice | Created by FajnyWEB.cz